Somali

Soo dhawow! Waad ku mahadsan tahay in aad soo booqato bogga Soomaaliga ah ee Dugsiga Dadweynaha Degmada Green Bay websaytka Dagmada.

Haddii aad u baahan tahay inaad u diiwaangeliso ilmahaaga iskuulka, fadlan booqo Dhismaha Xafiiska Degmada, oo kuyaalo 200 South Broadway. Iska hubi in aad keento caddaynta cinwaanka gurigaaga (sida telefoonka ama biilasha korontada), diiwaanka tallaalka ilmahaaga, iyo shahaadada dhalashada ilmahaaga ama dukumenti kale oo rasmi ah oo cadeynaayo in aad tahay waalidka ama mas'uulka sharciga ah ee ilmaha . Xafiiska Diiwaangelinta Dhaxe waxa uu furan yahay Isniin - Jimce laga bilaabo 7:00 a.m. - 5:00 p.m.

Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah tubta dukumentiyada muhiimk ah:

2023-24 Kalendharka qoyska ee Sanadka

Haddii aad qabto wax su'aalo ah , oo ay ku jiraan su'aalo ku saabsan basaska iyo gaadiidka, fadlan ha ka waaban inaad la xiriirto mid ka mid ah kalkaaliyeyaasha Soomaaliyeed:

Yussuf Kassim
920-272-7604


24/7/365 Adeega isku duwaha daryeelka caafimaadka maskaxdda ee ardayda iyo qoysakooda

Codsiga qoyska cuntada qiimaha la dhimay ama lacag la`aanta

Tilmaamaha Tabarucaha 

Oggolaansho Siidayta Xogta Iyo Macluumaad Is Weydaarsi

Foomamka Kanoqoshadda Sanadlaha ah ee 2021-2022

Diiwaangalinta Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Liiska Ereyada Diiwaangalinta Macnahooda

Diiwaanka Tallaalka Ardayda

Codsiga Hoyga Iyo Ilaaliyaha Waxbarasho

Ilaaliyaha Waxbarashada Iyo Aqbalida Masuuliyada

Fomka Cadeeynta Islawada Noolaanshada
Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.